ACTIVA™ Overzicht - Traditionele Restauratieve Materialen

Composieten, Glas Ionomeren en, Glass

Traditionele restauratieve materialen hebben of goede esthetische en fysieke eigenschappen of zijn bioactief. Geen enkele heeft beide. De ACTIVE BioACTIVE producten zijn zijn de eerste dentale producten, welke alle voordelen van composieten, glas ionomeren en RMGI’s combineren. De nadelen blijven hierbij zelfs achterwege.

Composieten zijn sterke, zeer estethische kunsthatsen, maar doordat ze zeer slecht hechten aan het tandstructuur zijn ze zeer foutgevoelig en gaan ze gemiddeld 5,7 jaar mee. Ze zijn bioactief, geven een minimale hoeveelheid fluoride af en binden zich niet tot de tand. Composieten zijn hydrofoob, vereisen een bonding, lekken aan de randen, zijn broos op plaatsen waar het dun is aangebracht, kunnen overgevoelighied veroorzaken en versterken de afbraak van het extracellulaire matrix. De meeste composieten bevatten Bis-GMA, een afgeleide van Bisphenol A.

Glass ionomeren zijn bioactief. Ze geven een goede hoeveelheid fluoride af, veroorzaken geen overgevoeligheid en vormen chemische connecties met de tandstructuur om bacteriële microlekkage te voorkomen. De nadelen omvatten slechte esthetische eigenschappen, korte levensduur, broosheid, een lage sterkte, vochtgevoeligheid en een hoge oplosbaarheid.

Met kunsthars gemodificeerde glas ionomeren (RMGI’s) omvatten reactieve ionomeren in een harsmatrix. De voordelen boven glas ionomeren zijn een langere werktijd, gecontroleerde uithardingstijd, snelle opbouw van sterkte, lage gevoeligheid t.o.v. vochtwisselingen, verbeterde esthetische eigenschappen en duurzaamheid. RMGI’s zijn bioactief, net zoals glas ionomeren, maar de esthetische en fysieke eigenschappen kunnen zijn niet te vergelijken met composieten.

Tradiotionele glas ionomeren en RMGI’s staan bekend om een lage treksterkte, broosheid en slijtage waardoor ze niet bruikbaar zijn in sommige klinische situaties, waarbij de lange termijn centraal staat.