ACTIVA™ Overzicht - Fysieke eigenschappen

Sterkte
Wear
Taaiheid, Vermoeidheid, Buigkracht tot breken
Absorptie van water
Oplosbaarheid van water
Radiopaciteit

Sterkte

De druksterkte en diametrale treksterkte van ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE is vergelijkbaar met composieten en veel beter dan glasionomeren en RMGI’s.

R.Strength1a
Filtek = Composite / ACTIVA = BioACTIVE Composite / Ketac Nano = RMGI / Fuji IX = GI
Filtek, Ketac Nano and Fuji IX are trademarks of 3M ESPE, 3M ESPE and GC respectively.
Source: University testing17

Druksterkte en buigsterkte van ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER is veel groter dan op kunsthars gebaseerde base/liners en RMGI’s.

BL.Strength1a
ACTIVA = BioACTIVE Base/Liner; Fuji Lining & Vitrebond = RMGI
TheraCal = Resin-Modified Calcium
Fuji Lining, Vitrebond and TheraCal are trademarks of GC, 3M and Bisco respectively
Source: Pulpdent testing18

Wear

Volume wear of ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE is comparable to composites and far less than glass ionomer.

volumecompare
Fuji IX = Glass Ionomer / ACTIVA = Bioactive Composite / Tetric = Composite / Filtek Supreme = Composite
Fuji IX, Tetric and Filtek are trademarks of GC, Ivoclar Vivadent and 3M ESPE respectively.
Source: University testing 27

When evaluated for surface wear resistance, ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE performed better than all other materials tested with abrasive toothpaste and was comparable to flowable composites with non-abrasive toothpaste.

volumewear

ACTIVA = Bioactive Composite / Tetric EvoFlow and Beautifil Flow Plus = Flowable Composite / Ketac Nano and Vitrebond Plus = RMGI / Fuji Triage = Glass Ionomer
Tetric EvoFlow, Beautifil, and Fuji Triage are trademarks of Ivoclar Vivadent, Shofu, and GC respectively. Ketac and Vitrebond are trademarks of 3M ESPE. Source: University testing 28

Taaiheid, Vermoeiing, Buigkracht tot breken

ACTIVA’s met rubber verrijkte kunstharscomponent zorgt voor ongeëvenaarde sterkte en veerkracht. Taaiheid, gemeten als de maximale buiging tot breken in een driepunt-buigingstest, is de mate waarin een hard materiaal in staat is om druk te absorberen, kracht te verdelen en breken te voorkomen wanneer er gewicht op geplaatst wordt. In figuur 1 een schematische weergave van de driepunt-buigingstest. Vermoeiing is een fenomeen waarbij materiaal bezwijkt onder een wisselende, zeer lang aanhoudende belasting. De vermoeiingsgrens is gedefinieerd als de toenemende belasting die een vast aantal cycli moet worden geleverd op het materiaal voordat het breekt.

ACTIVA-testmonsters presteerden vele malen beter in de taaiheidtesten dan alle toonaangevende restauratieve materialen. De maximale buiging van ACTIVA is 2-3 maal groter dan die van composieten en 5-10 maal hoger dan glasionomeren en RMGI’s.

Break1a
Fig. 1 Illustration shows 3-point bend test
Fig. 2 Filtek = Composite; ACTIVA = BioACTIVE Composite; Ketac Nano = RMGI; Fuji IX = GI

Filtek, Ketac Nano and Fuji IX are trademarks of 3M ESPE, 3M ESPE and GC respectively
Source: University testing5,17

Absorptie van water

Een gecontroleerde en relatief geringe absorptie van water is voordelig voor bioactieve materialen, die water nodig hebben om hun bioactieve eigenschappen en functie als ionenwisselaar te activeren. Een overmatige wateropname kan echter op termijn de restauratieve en base/liner-materialen fysiek instabiel maken.

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE neemt significant minder water op dan glasionomeren en RMGI’s, maar is wel ontworpen om meer water te absorberen dan composieten, die hydrofoob zijn en geen bioactieve eigenschappen hebben.

ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER absorbeert veel minder water dan RMGI’s. TheraCal absorbeert zevenmaal meer water dan ACTIVA.

Absorbtion_R&B-L.1a
ACTIVA
= BioACTIVE Composite; Filtek Supreme Ultra = Composite; Ketac Nano = RMGI, Fuji IX = GI; Fuji II LC = RMGI

ACTIVA = BioACTIVE Base/Liner; Fuji Lining & Vitrebond = RMGI;
TheraCal = Resin-Modified Calcium Silicate
Fuji Lining, Vitrebond and TheraCal are trademarks of GC, 3M and Bisco respectively.
Filtek, Ketac Nano and Fuji IX/Fuji II LC are trademarks of 3M ESPE, 3M ESPE and GC respectively
Source: Pulpdent testing8,20

Oplosbaarheid in water

Voor de duurzaamheid en levensduur van tandheelkundige materialen is het essentieel dat deze niet gemakkelijk oplossen in water. De gepatenteerde kunstharsen en reactieve glasionomeervullers in ACTIVA-producten hebben een uitgebalanceerde aantrekkingskracht op water: de materialen absorberen voldoende om bioactiviteit te stimuleren, maar te weinig om van grote invloed op de levensduur van het materiaal te zijn. Deze unieke combinatie van eigenschappen, samen met de esthetische waarde van de materialen, onderscheidt ACTIVA van alle andere producten op de markt.

ACTIVA heeft een opmerkelijk geringe oplosbaarheid in water, vergelijkbaar met toonaangevende composieten en vele malen lager dan glasionomeren en RMGI’s.

Solubility1a
Filtek, Ketac Nano and Fuji are trademarks of 3M ESPE, 3M ESPE and GC respectively
Source: Pulpdent testing20

Radiopaciteit

De afgebeelde röntgenopname vergelijkt de radiopaciteit van een ronde schijf ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE van 1mm dikte met een aluminiumstandaard voor het meten van de opaciteit. De standaard wordt stapsgewijs 0,5mm dikker; de inkepingen geven 1mm en 2mm dikte aan.

De radiopaciteit van ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE is equivalent aan 1,5mm dik aluminium.

Radiopacity

The radiopacity of ACTIVA is equivalent to 1.5mm of aluminum

Terug naar boven