ACTIVA™ Overzicht - Bio-actieve eigenschappen

Fluorideafgifte en -heropname

ACTIVA geeft fluoride-ionen af en vult deze tevens weer aan, hetgeen de patiënt langetermijnvoordelen verschaft door een verbeterde mondgezondheid.

In een wetenschappelijk onderzoek met behulp van de fluoride-ion concentratiegradient-diffusiemethode is het patroon van fluorideafgifte en -heropbouw van ACTIVA, Ketac Naono en Triage inzichtelijk gemaakt. Uit de test blijkt dat “op de zeven geteste tijdspunten, het nieuwe bioactieve materiaal [ACTIVA] statistisch gezien voor een grotere fluorideafgifte zorgt na heropname dan de andere geteste materialen.”

Fluoride
Ketac Nano and Triage are trademarks of 3M and GC respectively.

Source: University testing1

Fosfaatafgifte

ACTIVA is een ‘slim’ materiaal dat reageert op pH-cycli in de mond. Tijdens demineralisatiefasen, waarbij de pH laag is, geeft het materiaal meer fosfaat af. De fosfaationen blijven aanwezig in de biofilm of het speeksel, waar ze interacteren met calcium- en fluoride-ionen tijdens de fasen met een hogere pH.

Phosphate2
Source: Pulpdent testing9

Microlekkage

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE, toegepast zonder hechtmiddel, beschermt in vitro net zo goed tegen microlekkage als toonaangevende composieten die wél worden gecombineerd met een hechtmiddel (Scotchbond Universal Adhesive, 3M ESPE).

Microleakage_R1a
Tetric EvoCeram. SonicFill and Filtek Supreme are trademarks of Ivoclar Vivadent, Kerr and 3M respectively.
Source: University testing16

Bacteriële Microlekkage

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE verslaat een toonaangevend RMGI in in vitro testen voor bacteriële microlekkage na 2000 thermocycli.

Bacterial Micro B-L
FujiCEM is a trademark of GC.
Source: Zmener O, Pameijer CH, et al.2

ACTIVA BioACTIVE-BASE/LINER presteert net zo goed als een toonaangevend glasionomeer op kunstharsbasis in de in vitro testen voor bacteriële microlekkage na 2000 thermocycli.

Bacterial Micro R
Vitrebond is a trademark of 3M ESPE
Source: Zmener O, Pameijer CH, et al.3